Protokoll från årsmötet och styrelsemöten

Nu finns protokollet från årsmötet 2016 publicerat. Du finner det här eller gå till rubriken Föreningen och ner till underrubrik Årsmöten.

Protokollen från styrelsemötena finner du här eller under rubriken Föreningen och en länk under Styrelsen.