Renovering av kajen vid Södra Hamnpromenaden

Trädäcken vid Södra Hamnpromenaden (ner mot Pier 16) kommer att renoveras. I första omgången kommer trävirket runt de så kallade Kajhusen att tas bort och tillfälligt ersättas av grus. Senare kommer virket på bryggorna att förnyas och då även trävirket runt Kajhusen att återställas. Området kommer att spärras av under arbetet som startar redan idag, den 3 oktober.