Styrelseprotokollen

Styrelseprotokollen hittar du via länk under fliken Föreningen – Styrelsen. De publiceras där kort efter styrelsemöte och justering.