Ändrad dag sophämtning

Sophämtningen sker numera på onsdagar istället för torsdagar. Glas och pappersinsamlingarna töms var fjortonde dag. Nu finns också behållare för batterier, glödlampor och småelektronik i soprummen. Använd dem!