Försening av listbyten och kontroll av altanfönster

Vi har som vi informerat om tidigare startat igång byten av listerna på de inglasade balkongerna samt kontroll av altanfönster. Vår entreprenör ligger dock efter i tidsschemat, pga. ryggskott. Men vi återkommer med en reviderad tidsplan under nästa vecka.