Kallelse till årsstämma genom poströstning

Tid för stämma: 9 juni 2021 kl. 18.00 (post ska lämnas på Skepparkroken 3, i föreningens fack, längst
ner till vänster. Kod till ytterdörr: 1489. Röster som inkommer efter 9 juni, kl. 18.00 kommer ej att
räknas.)

Plats: Ingen fysisk plats (enbart poströstning)

I rådande tider av coronaviruset har styrelsen valt att hålla årets föreningsstämma enbart genom
poströstning. Genom en tillfällig lag, har bostadsrättsföreningar i år möjlighet att genomföra en
sådan stämma med enbart poströstning. Det går till så, att du som medlem avseende samtliga
punkter röstar genom att avge din röst på bifogat poströstningsforumlär som sedan lämnas till
styrelsen senast ovanstående datum. Årsstämman anses hållas detta datum. För varje fråga, kryssar
du i ja eller nej.

Notera att styrelsen har beslutat att arrangera en stämma enbart genom poströstning utan fysisk
närvaro, vilket innebär att du måste poströsta för att kunna utöva dina medlemsrättigheter.

Poströstningsformulär samt årsredovisning har delats ut i medlemmarnas brevlådor samt skickats via e-post.