För mäklare

Här har vi samlat lite information – det mesta och mest aktuella hittar du via länken till Obfab, som sköter vår administration. Dit anmäler du också en köpare för godkännande som ny medlem.

Två avgifter som föreningen tar ut är överlåtelseavgift som köparen betalar, 1.100 kr och vid eventuell pantsättning 440 kr.

Föreningen består av 73 bostadsrätter, varav 6 radhus. Föreningen har ett garage med intilliggande förråd under radhuslängan. Varje lägenhet har rätt att hyra en garageplats, men det kan vara väntetid vid tillträdet. I mån av tillgång kan eventuellt en ytterligare plats disponeras enligt kösystem. Hyran för garageplats är 600 kr i månaden.

Föreningen har en god ekonomi – avgiften har varit oförändrad i många år och sedan bildandet 2004 har 10 milj kr av föreningens lån amorterats. De totala lånen är nu under 60 milj kr. Se vidare vår årsredovisning och ekonomiska plan. Vi skickar dig gärna årsredovisningen om du mejlar oss på admin@gashagapirar4.se 

Vår förening har det senaste året kunnat sänka avgiften med 10 % genom omförhandling av lån, sänkta eller stabila energikostnader. Trots detta ligger vi före underhållningsplanen vad gäller t ex målningsarbeten.

Ekonomisk plan, 18 nov 2008

IMG_0370