Senaste nytt

Mer och friskare luft

Mera och friskare luft! Bra ventilation är viktigt i din lägenhet. Kombinerat med den centrala styrningen av uppvärmningen får vi den bästa inomhusmiljön. Nu kan du byta dina filter i lägenheten till nya. Vi har studerat behovet med ventilationsexperter, som rekommenderar att vi byter de nuvarande filtren, ofta två, till ett nytt. Det ger bättre […]

Läs mer

Motionsdags!

Nej, inte att springa runt kvarteret utan dags att fundera på motioner till årsstämman i Gåshaga Pirar 4!
Styrelsen vill gärna ha din motion senast den 5 april för att hinna få med den i kallelsen.
Du kan mejla in ditt förslag eller önskemål till styrelsen@gashagapirar4 eller lägga motionen i föreningens brevlåda i Skepparkroken 3.

Läs mer

Nu kan ditt köksavfall bli biogas!

I soprummen finns nu en brun tunna för avfall som kan komposteras. Använd de bruna papperspåsarna som du kan ta i soprummen. Tömning en gång i veckan, onsdag förmiddag.

Läs mer

Ändrad dag sophämtning

Sophämtningen sker numera på onsdagar istället för torsdagar. Glas och pappersinsamlingarna töms var fjortonde dag. Nu finns också behållare för batterier, glödlampor och småelektronik.

Läs mer

Information augusti 2017

Omförhandling av lån under sommaren innebär ytterligare sänkta räntekostnader. Höstens städdag blir den 29 oktober. Viktigt att din försäkring har bostadsrättstillägg.

Läs mer

Dags för årsmöte!

Dags för årsmöte i Gåshaga Pirar 4. Tid: kl 19 torsdagen den 1 juni med mingel från kl 18. Plats: Övervåningen på Pier 16 i Gåshaga.
Kallelsen till årsmötet finner du på nyhetssidan under ”läs mer” nedan. Där finns även en länk till Årsredovisningen.

Den och tidigare årsredovisningar finns även under fliken Föreningen – Ekonomi och planering.

Välkommen!

Läs mer