Hoppa till innehåll
Home » Senaste nytt » Extra Föreningsstämma 18/4

Extra Föreningsstämma 18/4

  • av

Kallelse till extra föreningsstämma i
Brf Gåshaga Pirar 4

tisdagen den 18 april kl. 18.00 2023

Material d.v.s Inbjudan o dokumentform, stadgeförslag samt nu gällande stadgar från 23 maj 2019 finner ni under Dokumentation – Ekonomi och planering.


Lokal:

Gästlägenheten Skepparkroken 14, mot parken.

Tacksam för anmälan så snart som möjligt och senast den 14 april.

Välkomna!

Styrelsen i Brf Gåshaga Pirar 4

Dagordning den 18 april 2023:

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Godkännande av dagordningen

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt sammankallad

7. Fastställande av röstlängd

8. Förslag på ändring av stadgar enligt bilagd lydelse

9. Stämmans avslutande.