Hoppa till innehåll
Home » Senaste nytt » Viktig information från styrelsen den 18 oktober 2022.

Viktig information från styrelsen den 18 oktober 2022.

Nya avgifter den 1 januari 2023
På grund av räntehöjningarna, som även vi blir drabbade av, kommer det att genomföras en
avgiftshöjning om 20% vid årsskiftet, i praktiken 19,48%. Avgiften blir då i flerfamiljshusen
650:- m2. Den nya avgiften är klart lägre än hos våra grannföreningar med något undantag
och det är då före deras eventuella påslag på sina avgifter. Vi kommer att behöva avvakta
kvartal 4 för att förstå om denna åtgärd täcker våra kostnader och det kan då bli ytterligare
en höjning av avgifterna. Ovanstående beslut togs av en enig styrelse.

Budgetarbete och utträde ur styrelsen oktober 2022
Med tanke på den kommande avgiftshöjningen diskuterades under budgetarbetet, på det
senaste styrelsemötet, vilka eventuella besparingar som skulle kunna göras på olika poster.
Under diskussionerna, framför allt kopplat till kostnaderna för vår yttre miljö,
föreningssammankomster samt sophantering, framkom stora meningsskiljaktigheter. Detta
ledde till att tre av styrelsens medlemmar, efter styrelsemötet, har begärt utträde ur
styrelsen med omedelbar verkan då de inte kunde ställa sig bakom beslutet om budgeten
och besparingar.
De som valt att lämna styrelsen är Oskar Adolfsson, Anna-Carin Dellert Björkholm samt
Emma Bergqvist.
Valberedningen är informerad och deras arbete är pågående och vi tror oss att tillsammans
snabbt kunna hitta resurser som kan hjälpa oss utanför och inom styrelsen. Vi är fulltaliga
enligt våra stadgar även efter att dessa tre medlemmar lämnat oss. Eventuellt kommer vi att
ta in nya styrelsemedlemmar innan nästa årsstämma vilket då innebär en extrastämma.
Vi kommer att informera er kontinuerligt om vad som händer via mail, vår hemsida samt via
”Mitt SBC”. Tillsvidare sker arbetet som tidigare men överlämningar kommer att påbörjas så
snart vi får in nya medlemmar till oss.

Med Bästa Hälsningar
STYRELSEN