Hoppa till innehåll
Home » Styrelsen

Styrelsen

Styrelsens Vision är att Gåshaga Pirar 4 skall ha ledande marknadsprisutveckling på sina bostadsrätter.

Vi vill uppnå detta genom:
Effektivitet – förvalta och utveckla fastigheten kostnadseffektivt och långsiktigt uthålligt
Sammanhållning – I varje fråga söka tillvarata medlemmars intresse
Ha trevligt och roligt – Verka för gemenskap och delaktighet med respekt och en god ton i kommunikationen
Upprätthålla god ordning – Verka för att samtliga medlemmar förstår och respekterar de regler som gäller

Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Du når samtliga i styrelsen genom att skicka ett mail till styrelsen@gashagapirar4.se

Styrelseledamöter

Nedan presenteras den styrelse som valdes på årsmötet 2024

Birgitta Wiklander

Ordförande
Skepparkroken18
073-984 25 24
styrelsen

@gashagapirar4.se

Johan Fahlström

Ekonomi
Skepparkroken 18
070-461 02 88
styrelsen@gashagapirar4.se

Lars Celsing

Fastighet/Drift
Skepparkroken 3
070-510 18 18
felanmalan@gashagapirar4.se
styrelsen@gashagapirar4.se


Hans Persson

Avtal
Skepparkroken 18
070-819 91 33
styrelsen@gashagapirar4.se


Isbi Holmberg

Energi
Skepparkroken 2
072-211 18 67
styrelsen@gashagapirar4.se


Lena Virding

Admin/Kommunikation
Skepparkroken 7
070-766 66 95
styrelsen@gashagapirar4.se