Styrelsen

Styrelsens Vision är att
Gåshaga Pirar 4 skall ha ledande marknadsprisutveckling på sina bostadsrätter.

Vi vill uppnå detta genom:

Effektivitet – förvalta och utveckla fastigheten kostnadseffektivt och långsiktigt uthålligt
Sammanhållning – I varje fråga söka tillvarata medlemmars intresse
Ha trevligt och roligt – Verka för gemenskap och delaktighet med respekt och en god ton i kommunikationen
Upprätthålla god ordning – Verka för att samtliga medlemmar förstår och respekterar de regler som gäller

Styrelsen sammanträder en gång i månaden, vanligen en onsdag i mitten av månaden. Du når samtliga i styrelsen genom att helt enkelt skicka ett e-post brev till styrelsen@gashagapirar4.se

Under denna länk finner du alla de senaste styrelseprotokollen.
Äldre protokoll under denna länk: arkiv.

Nedan presenteras den styrelse som valdes på årsmötet 2019-05-23.

 

Hans Halldén
Ordförande
Skepparkroken 3
070-919 71 77
styrelsen@gashagapirar4.se
 Hans Halldén
Johan Fahlström
Ekonomi
Skepparkroken 18
070-461 02 88
styrelsen@gashagapirar4.se
Lars Celsing
Fastighet/drift
Skepparkroken 3
070-510 18 18
felanmalan@gashagapirar4.se
styrelsen@gashagapirar4.se
Madeleine Lindahl
Radhus/Kommunikation
Skepparkroken 10
072-080 72 22
radhus@gashagapirar4.se
styrelsen@gashagapirar4.se
 
Birgitta Wiklander
Utemiljö/Samfällighet
Skepparkroken 18
073-984 25 24
utemiljo@gashagapirar4.se
styrelsen@gashagapirar4.se
Emma Bergqvist 
Energi
Skepparkroken 3
073-761 73 67
styrelsen@gashagapirar4.se
Martin Bolinder
Administration/Gästvåningen
070-221 47 62
admin@gashagapirar4.se
bokningen@gashagapirar4.se
styrelsen@gashagapirar4.se