Hoppa till innehåll
Home » Styrelsen

Styrelsen

Styrelsens Vision är att Gåshaga Pirar 4 skall ha ledande marknadsprisutveckling på sina bostadsrätter.

Vi vill uppnå detta genom:
Effektivitet – förvalta och utveckla fastigheten kostnadseffektivt och långsiktigt uthålligt
Sammanhållning – I varje fråga söka tillvarata medlemmars intresse
Ha trevligt och roligt – Verka för gemenskap och delaktighet med respekt och en god ton i kommunikationen
Upprätthålla god ordning – Verka för att samtliga medlemmar förstår och respekterar de regler som gäller

Styrelsen sammanträder en gång i månaden, vanligen en tisdag i mitten av månaden. Du når samtliga i styrelsen genom att helt enkelt skicka ett e-post brev till styrelsen@gashagapirar4.se

Styrelseledamöter

Nedan presenteras den styrelse som valdes på årsmötet 2022.

Johan Mårdh

Ordförande
Skepparkroken 5
0706-740436
styrelsen@gashagapirar4.se

Johan Fahlström

Ekonomi
Skepparkroken 18
070-461 02 88
styrelsen@gashagapirar4.se

Lars Celsing

Fastighet/Drift
Skepparkroken 3
070-510 18 18
felanmalan@gashagapirar4.se
styrelsen@gashagapirar4.se

Birgitta Wiklander

Utemiljö/Samfällighet
Skepparkroken 18
073-984 25 24
styrelsen@gashagapirar4.se

Mats M. Sjöblom

Admin/Kommunikation/Garage/Gästvåning
Skepparkroken 3
070-575 00 00
styrelsen@gashagapirar4.se