Hoppa till innehåll
Home » nyheter » Sida 5

nyheter

Batteriåtervinning i garaget

  • av

Nu kan du lägga dina gamla hushållsbatterier för återvinning i en liten tunna innanför garagedörren. Elektriska artiklar och glödlampor lämnas fortsatt till återvinningsstationen i Stockby.

Ventilationskontrollen – resultat

  • av

Resultatet av ventilationskontrollen i november var mycket gott. Ett litet antal anmärkningar, som repektive bostadsrättsägare informerats om eller som åtgärdats i gemensamma utrymmen.

Extra förenings stämma den 12 januari

  • av

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma måndagen den 12 januari kl 18.30 i Gästvåningen, Skepparkroken 14.

De nya avskrivningsreglerna för bostadsrättsföreningar som ska tillämpas från och med bokslut för räkenskapsår 2014 innebär att våra stadgar behöver skrivas om.

Detta därför att fram till nu gällande stadgar tvingar styrelsen att höja årsavgiften för bostadsrätterna så att intäkterna täcker de högre kostnader som avskrivningsreglerna ger upphov till. I vårt fall skulle detta betyda en avgiftshöjning på mer än 20%, trots att föreningens ekonomi i övrigt är god.

Nya filter till våra köksfläktar

  • av

Nya filter för våra köksfläktar är på gång. Avsikten är att förbättra inomhusmiljön och samtidigt spara energi. Även fläktljudet kan minska något.

Boule festen – bilder!

  • av

Boule festen blev (givetvis) en succée! Gåshaga pirar 10 år är värt att fira. Vår fina gata är i ”nyskick”! Här kommer några av Elisabeth Lingös fina bilder från tävlandet på Gröna ön.

Årsstämma

  • av

Årsstämma och besök på Käppalaverket

Årsstämman hölls den 21 maj 2014.
Före årsmötet ett populärt besök på Käppalaverket.

Ny hemsida

  • av

Det här är den nya hemsidan för Gåshaga Pirar 4. Styrelsen hoppas att den ska bidra till ännu bättre information och ökat engagemang.

Hjärtstartare i tvättstugan

  • av

Vi har skaffat en hjärtstartare som placerats centralt i föreningen i tvättstugan. Det är ju en lokal dit allas nyckel passar och som är tillgänglig dygnet runt. Här finns mer information och bruksanvisning…