Hoppa till innehåll
Home » Senaste nytt » Extra förenings stämma den 12 januari

Extra förenings stämma den 12 januari

  • av

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma måndagen den 12 januari kl 18.30 i Gästvåningen, Skepparkroken 14.

De nya avskrivningsreglerna för bostadsrättsföreningar som ska tillämpas från och med bokslut för räkenskapsår 2014 innebär att våra stadgar behöver skrivas om.

Detta därför att fram till nu gällande stadgar tvingar styrelsen att höja årsavgiften för bostadsrätterna så att intäkterna täcker de högre kostnader som avskrivningsreglerna ger upphov till. I vårt fall skulle detta betyda en avgiftshöjning på mer än 20%, trots att föreningens ekonomi i övrigt är god.

Mot denna bakgrund har därför vår förvaltare, Österåkers Bostadsrättsförvaltning, föreslagit att vi, liksom de övriga föreningarna i Gåshaga, gör en översyn av stadgarna så att de anpassas bättre till vår situation och verksamhet och till modern lagstiftning och praxis. Förslaget innehåller också en mer detaljerad beskrivning av ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsinnehavarna och föreningen, liksom av styrelsens ansvar och uppgifter.

Förslaget är baserat på organisationen Bostadsrätternas standardförslag, bearbetat i samverkan mellan oss och vår administratör och konsult Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB. Det har givetvis behandlats i styrelsen.

Ändring av stadgarna ska beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor. Det förslag som nu eventuellt beslutas på den extra föreningsstämman ska då alltså ytterligare behandlas på följande ordinarie stämma.

Det nya stadgeförslaget finns också som separat bilaga. Såväl det nuvarande som de föreslagna stadgarna finns också på hemsidan www.gashagapirar4.se. De som inte har tillgång till Internet kan hos styrelsen beställa dokumenten utskrivna. Kallelsen sprids också via anslagstavlorna i respektive lägenhetshus.

Här finner du följande dokument, som också delas ut till alla lägenheter.

Kallelse 12 jan -15
Anmalan fullmakt, 12 jan -15
Stadgeforslag GP4

De nu gällande stadgarna