Hoppa till innehåll
Home » Senaste nytt » Energideklaration Gåshaga Pirar 4 utförd

Energideklaration Gåshaga Pirar 4 utförd

  • av

Utförande av en obligatorisk energideklaration infördes 2006 baserat på ett EG-direktiv. Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och samtidigt en god inomhusmiljö i byggnader. Energideklarationen skall om möjligt innehålla råd och åtgärder, som kan vidtas för att sänka energianvändningen.

 

I juni 2019 utfördes en energideklaration för Gåshaga Pirar 4. Deklarationen baseras på platsbesök av certifierade experter samt vår energistatistik för värme, el och vattenanvändning för 2018. Den baseras även på befintliga OVK-protokoll, radonmätningar och byggnadsritningar.

 

Flerfamiljshusen
Byggnaderna 3-7 och 14-18 erhåller ett primärenergital på 128-133 kWh/m2, vilket ansågs normalt för dessa typer av byggnader. Det genomsnittliga talet för liknande byggnader uppgår till 134 kWh/m2. Det bör här påpekas att våra byggnader har betydligt mer utsatt läge för väder och vind än de flesta jämförbara byggnader. Slutsatsen blir därför att vi har en god energihushållning och elkonsumtion samt att byggnaderna har god kvalitét.


Radhusen 

Radhusen 2-12 erhåller ett primärenergiavtal på 102 kWh/m2, vilket är tillfredsställande lågt eftersom liknande byggnader uppvisar 134 kWh/m2.

 

Rapporten anger explicit: ”Under utförandet av energideklarationen påträffades inga energieffektiviserande åtgärdsförslag som bedöms vara kostnadseffektiva.” 

 

Vänliga hälsningar

/ Styrelsen