Hoppa till innehåll
Home » Senaste nytt » Budget 2016 – avgiftssänkning!

Budget 2016 – avgiftssänkning!

  • av

Styrelsen har under hösten jobbat med budgeten för 2016 och då även haft en genomgång av behovet av reserver för underhåll framöver. Vi har också rådgjort med våra kontakter och experter på föreningen Bostadsrätternas ekonomigrupp, som sköter vår redovisning.

Sedan föreningens tillkomst för drygt 10 år sedan har vi kunnat amortera drygt 10 milj kr av föreningens skulder. Styrelsen bedömer att vår lånenivå nu är rimlig eller t o m låg jämfört med andra liknande föreningar. Vi har dessutom haft förhandlingar med flera lånegivare vid omsättning av lån och gradvis kunnat tillgodogöra oss en lägre räntenivå. I budgeten tar vi höjd för att räntorna kan komma att höjas något framöver.

Vi har också genom goda förhandlingar och regleringar i systemen kunnat sänka våra värmekostnader.

I budgeten inför 2016 höjer vi dock reserveringarna för framtida underhåll. Hittills har vi legat före underhållsplanerna och vi har idag inga större akuta behov men våra konsulter anser att vi bör skapa utrymme för behov i framtiden.

Trots detta anser styrelsen att det finns utrymme för en avgiftssänkning på 10 %. Föreningen har redan den per kvm lägsta avgiftsnivån av de fem bostadsrättsföreningarna i Gåshaga och vi planerar alltså nu att ytterligare sänka nivån.

Avgiften är delad i två delar, avgift 1 och avgift 2, där avgift 2 gäller värmekostnaden för de som bor i lägenhetshusen. Radhusen betalar sina egna värmekostnader. Vår bedömning är att det finns utrymme att sänka båda dessa avgifter med vardera 10 %. Ändringen sker först från andra kvartalet 2016, då avierna för första kvartalet redan är under distribution. Vi räknar också med att kunna hålla den lägre nivån även under 2017.

Det gläder oss att kunna ge alla medlemmar denna extra ”julklapp” inför helgerna!