Hoppa till innehåll
Home » Senaste nytt » Utemiljö kommittén

Utemiljö kommittén

  • av

Utemiljö kommittén gör ett stort jobb i att sköta och övervaka skötseln av våra planteringar och gräsytor. Förra året lades ny jord och nysåddes våra egna gräsmattor. Tack till de som ställde upp och vattnade! Våra ”fyrkanter” runt oxelträden vid gatan har nu rotat sig väl. Vi hade problem med några av dem, som leverantören nu bytt ut och förnyat. Den stora gräsmattan från stigen söder om våra fastighet är kommunens mark och sköts av kommunen. Både kommunen, vi och Gåshaga Pirar 1-3 anlitar Lidingö Trädgårdsskötsel. Det ger ett samlat ansvar och god ekonomi. Under vintern är plogning och sandning är viktigt. Hjälp gärna till lite – ta tag i en kvast och sopa grus eller snö framför din entré om det behövs eller kanske snygga till trapporna till garaget och strandpromenaden.