Utemiljö kommittén

Utemiljökommittén gör ett stort jobb i att sköta och övervaka skötseln av våra planteringar och gräsytor. Nu har vi visserligen en grön vinter, men kommer det snö – ta gärna ett tag med spade eller kvast framför er dörr…

Läs mer